Kenbishi 1.8L

£99.99

Alcohol: 15-16%
Seimai-buai (Milling rate) : 70%
Nihonshu-do (Sweet/Dry): 0
Acidity: 1.6


Add to Cart:

  • Model: U2646
  • Shipping Weight: 4000g